Danh sách dự án Service-Learning

Dự án "Xanh Đậm"

20/09/2019

Nội dung: Sinh viên UEF trong Chương trình Thành công với lòng thấu cảm được tập huấn và định hướng để thực hiện các cuộc nói chuyện sâu về môi trường chia sẻ các câu chuyện với trẻ em thuộc Mái ấm Lạc Quang từ đó liên kết đến hoạt động sinh hoạt chung, dọn dẹp và vẽ tường trang trí tại mái ấm.

Mục tiêu phục vụ cộng đồng: 
  • Vẽ trang trí tường cho mái ấm.
  • Dọn dep ngăn nắp mái ấm.
  • Tạo sân chơi chia sẻ và tương tác cho trẻ em tại mái ấm
Mục tiêu học tập:
  • Sinh viên UEF có môi trường thực hành kỹ năng làm việc thực tế: lập kế hoạch, giám sát hoạt động, điều hành cuộc họp, thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề
  • Sinh viên tăng cường lòng thấu cảm thông qua chia sẻ câu chuyện với trẻ; lắng nghe và thấu hiểu.
  • Sinh viên có hiểu biết về cộng đồng trẻ em thiểu số, vai trò của nghệ thuật trong kết nối cộng đồng.
Thời gian hoạt động: từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2019
Hình ảnh hoạt động: Xem tại đây
 
TIN LIÊN QUAN