Danh sách dự án Service-Learning

Dự án "Những chú nhím hạnh phúc"

19/10/2019

Nội dung:
sinh viên thông qua hoạt động vui chơi để hướng dẫn cho trẻ những kỹ năng sống, các giá trị tốt đẹp, đồng thời giúp các em kết nối thế giới
Mục tiêu phục vụ cộng đồng:
  • Thiết lập một bộ poster học tập kỹ năng cảm xúc xã hội cho 6 lớp học của Trung tâm Bình An;
  • Thực hiện các bài giảng về kỹ năng cảm xúc xã hội cho hơn 160 trẻ em của Trung tâm Bình An;
  • Hỗ trợ các em thực hành các kỹ năng và kêu gọi sự tham gia của giáo viên thuộc Trung tâm Bình An;
Mục tiêu học tập:
  • Học kỹ năng cảm xúc xã hội: Tôn trọng, Tự chăm sóc bản thân, Hòa đồng, trách nhiệm, chính trực;
  • Học cách lên kế hoạch công việc, quản lý thời gian, thực hành khả năng diễn đạt; kỹ năng điều phối hoạt động với người tham dự là trung tâm;
  • Hiểu về vai trò của giáo dục lên nhóm cộng đồng trẻ em khó khăn;
Quyền lợi sinh viên tham gia dự án:
  • Tạo cơ hội học tập và thực hành kỹ năng làm việc nhóm
  • Nâng cao hiểu biết và cách làm việc với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
  • Thực hành thấu cảm và kỹ năng dẫn giảng thông qua việc giảng dạy và soạn giáo án
  • Được cấp giấy chứng nhận của Trung tâm Service-Learning.
Thời gian hoạt động: từ tháng 10 đến tháng 11/2019
 
TIN LIÊN QUAN