Nhà tài trợ

Lotte Mart

29/05/2018
Lotte Mart là công ty trực thuộc Lotte Co., Ltd, một tập đoàn đa quốc gia về thực phẩm, mua sắm và giải trí có trụ sở tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Lotte được thành lập vào năm 1948 tại Tokyo sau đó mở rộng sang Hàn Quốc vào năm 1967. Ngoài các hoạt động kinh doanh, Lotte cũng là doanh nghiệp luôn tích cực tham gia và đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện, các hoạt động phát triển cộng đồng.

Các hoạt động đã hợp tác:
TIN LIÊN QUAN