Nhà tài trợ

Đại sứ quán Ireland

13/12/2020
Irish Aid là chương trình viện trợ quốc tế của Chính phủ Ireland, do Bộ Ngoại giao và Thương mại Ireland quản lý, đại diện cho nhân dân Ireland hoạt động trên toàn cầu hướng tới giải quyết tình trạng dễ bị tổn thương, giảm nghèo và bất bình đẳng tại những cộng đồng khó khăn và yếu thế nhất trên thế giới. Chương trình Irish Aid là một phần không tách rời trong Chính sách đối ngoại của Ireland.
TIN LIÊN QUAN