Nhà tài trợ

Công ty cổ phần Secoin

24/05/2018
Một trong những công ty tư nhân đầu tiên của Việt Nam thành lập năm 1989, với gần 30 năm kinh nghiệm nghiên cứu và sản xuất các loại vật liệu xây dựng không nung đặc biệt là các sản phẩm gạch, ngói nghệ thuật làm từ xi măng;

Các hoạt động đã hợp tác:
TIN LIÊN QUAN