Danh sách dự án Service-Learning

Link to the Future – Hướng nghiệp tại Làng SOS TPHCM

12/04/2018
"Link to the Future" là chuỗi các dự án Service-Learning trong đó 15 sinh viên Đại học Kinh tế - Tài chính (UEF) được tập huấn để giúp cho 30 trẻ từ 12-16 tuổi của Làng trẻ em SOS kết nối khả năng nhận diện bản thân và định hướng nghề nghiệp thông qua hoạt động tương tác với sinh viên UEF và với các cơ quan, doanh nghiệp.

Mục tiêu cộng đồng:
  • 30 trẻ em trong độ tuổi 12-16 ở Làng SOS được tham gia một quá trình vui chơi, tương tác và chia sẻ với nhóm sinh viên UEF để phát triển kỹ năng nhận diện bản thân liên quan đến định hướng nghề nghiệp;
  • 30 trẻ em trong độ tuổi 12-16 ở Làng SOS được hướng dẫn tham quan, tìm hiểu và trao đổi với 3-4 doanh nghiệp/cơ quan đặc thù của các loại nghề nghiệp khác nhau nhằm tìm hiểu thông tin nghề nghiệp và thực hành kỹ năng hoạch định nghề nghiệp cho bản thân dựa trên những thông tin, tương tác thực tế này.
Mục tiêu học tập:
  • 15 sinh viên UEF tham gia dự án có cơ hội được đào tạo và ứng dụng kỹ năng phát huy tiềm năng và định hướng nghề nghiệp cho trẻ em, nhất là với nhóm đối tượng dễ tổn thương và có khó khăn tâm lý, cụ thể là trẻ em mồ côi. 
  • 15 sinh viên UEF tham gia dự án có môi trường phát huy kỹ năng làm việc với con người, kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch và giám sát hoạt động cộng đồng cụ thể; kỹ năng tương tác và làm việc với nhiều đối tượng khác nhau (trẻ em mồ côi, giáo dục viên, tác doanh nghiệp/cơ quan); có hiểu biết về nhóm cộng đồng yếu thế và phát triển mức độ thông minh cảm xúc trong việc tương tác với con người.
Các hoạt động sinh viên sẽ tham gia:
  • Tập huấn tìm hiểu về Service-Learning và đối tác cộng đồng (Làng trẻ SOS).
  • Tập huấn phương pháp giảng dạy có sự tham gia.
  • Xây dựng giáo án bằng các trò chơi để giúp trẻ nhận diện bản thân.
  • Hướng dẫn trẻ tìm hiểu thông tin về các ngành nghề thông qua các hoạt động tham quan 
    doanh nghiệp.
Thời gian hoạt động: từ tháng 5/2018 đến tháng 7/2018
Danh sách sinh viên tham gia
Hình ảnh hoạt động dự án
 
TIN LIÊN QUAN