Danh sách dự án Service-Learning

Dự án "Những chiếc lọ thông minh"

21/08/2018


Tài chính và quản lý tài chính là một trong những thế mạnh của sinh viên UEF. Ở dự án này sinh viên UEF sẽ tham gia lập kế hoạch và giảng dạy kỹ năng tài chính cá nhân cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Bình An.

Mục tiêu phục vụ cộng đồng:
  • 66 trẻ đường phố học ở trung tâm Bình An (Quận 8) hiểu được khái niệm quản lý tài chính cá nhân cơ bản bao gồm: Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý tiền tiêu; Hành vi tiêu tiền có trách nhiệm; Các lựa chọn tiết kiệm và đầu tư cơ bản; Kỹ năng mua sắm thông minh, có so sánh và chọn lựa. 
  • 66 trẻ em thông qua 10 buổi học tập bằng các trò chơi, câu chuyện, thảo luận tình huống, tổ chức hội chợ - được tương tác với sinh viên UEF và học cách làm việc nhóm, giao tiếp nhóm và diễn đạt các thông tin về bản thân.
  • Các giảng viên và giáo dục viên ở trung tâm Bình An nắm được cách hướng dẫn các kỹ năng tài chính cho trẻ. Phụ huynh của 66 trẻ cũng được gián tiếp có thêm hiểu biết về các kỹ năng tài chính cá nhân.
Mục tiêu học tập của sinh viên:
  • 15 sinh viên UEF tham gia dự án có cơ hội áp dụng kiến thức chuyên môn tài chính vào việc hướng dẫn các kỹ năng cơ bản và thực tế cho một nhóm cộng đồng đặc biệt. 
  • 15 sinh viên UEF học được cách dạy học có sự tham gia của người học, biết cách diễn đạt các khái niệm chuyên môn nghề nghiệp tài chính cho một nhóm đối tượng đặc biệt một cách thú vị và dễ hiểu nhất.
  • 15 sinh viên UEF có môi trường phát huy kỹ năng làm việc thực tế bao gồm: kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch và giám sát hoạt động cộng đồng cụ thể; kỹ năng làm việc với nhiều đối tượng khác nhau (trẻ em mồ côi, giáo dục viên, phụ huynh…); có hiểu biết về nhóm cộng đồng yếu thế và phát triển mức độ thông minh cảm xúc trong việc tương tác với con người.
Quyền lợi của sinh viên khi tham gia dự án:
  • Được tham gia các lớp tập huấn cùng chuyên gia;
  • Có cơ hội áp dụng kiến thức, kỹ năng vào môi trường thực tế;
  • Có cơ hội tiếp xúc với một cộng đồng đặc biệt;
  • Được cấp giấy chứng nhận của Trung tâm Service-Learning.
Thời gian hoạt động: từ tháng 9/2018 đến tháng 12/2018
Đối tác tham gia tài trợ: Doanh nghiệp xã hội CAO
Danh sách sinh viên tham gia dự án
Hình ảnh hoạt động
 

 
TIN LIÊN QUAN