Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp.HCM (UEF) có 5 Khoa gồm Khoa Quản trị Kinh doanh, Tài chính – Kế tóan, Luật, Công nghệ...
Điểm lại những sự kiện nổi bật tại UEF năm 2015
Năm 2015, trường Đại học Kinh tế Tài chính Tp.HCM (UEF) đã ghi dấu nhiều sự kiện nổi bật, góp phần thúc đẩy vị thế và thương...
UEF phát động Giải thưởng “Cán bộ - Giảng viên trẻ tiêu biểu”
Đoàn trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF) đã phát động Giải thưởng “Cán bộ - Giảng viên trẻ tiêu biểu” dành cho các...
Triển vọng hợp tác giữa UEF và Đại học Bangkok (Thái Lan)
Chiều ngày 23/09/2015, đoàn công tác của Đại học Bangkok (Thái Lan) do GS. Ajarn Petch Osathanugrah dẫn đầu đã có các buổi làm...
Với mục tiêu và phương thức đào tạo nêu trên, việc tổ chức đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại trường luôn được triển...
Thông báo nhận đơn phúc khảo HP Tiếng Anh 5 học kỳ 2A, năm học 2017 - 2018
mo ta Thông báo nhận đơn phúc khảo HP Tiếng Anh 5 học kỳ 2A, năm học 2017 - 2018Thông báo nhận đơn phúc khảo HP Tiếng Anh 5 học...
Thông báo nhận đơn phúc khảo học kỳ 1B, năm học 2017 - 2018
PKThông báo nhận đơn phúc khảo học kỳ 1B, năm học 2017 - 2018
Loading...