Thực tập tốt nghiệp

Thông báo - Kế hoạch tổ chức

20/04/2020

I. KHÓA 2019 (NĂM HỌC 2022 - 2023) ​​

  1. Kế hoạch tốt nghiệp bậc đại học, hệ chính quy khóa 2019 (Năm học 2022-2023)

 

II. KHÓA 2018 (NĂM HỌC 2021 - 2022) 

  1. Kế hoạch tốt nghiệp bậc đại học, hệ chính quy khóa 2018 (Năm học 2021-2022)
  2. Kế hoạch tổ chức sinh hoạt cuối khóa Chương trình "Từ Giảng đường đến Khởi nghiệp"


III. KHÓA 2017 (NĂM HỌC 2020 - 2021) 
  1. Kế hoạch tốt nghiệp bậc đại học, hệ chính quy Khóa 2017 (Năm học 2020-2021)
  2. Kế hoạch Chương trình từ Giảng đường đến Khởi nghiệp:

                      2.1.   Ngành Quản trị kinh doanh
                      2.2.   Ngành Kinh doanh quốc tế
                      2.3.   Ngành Quản trị nhân lực
                      2.4.   Ngành Marketing
                      2.5.   Ngành Kế toán
                      2.6.   Ngành Tài chính - Ngân hàng
                      2.7.   Ngành Ngôn ngữ Anh
                      2.8.   Ngành Ngôn ngữ Nhật
                      2.9.   Ngành Quan hệ công chúng
                      2.10. Ngành Quan hệ quốc tế
                      2.11. Ngành Luật kinh tế
                      2.10. Ngành Luật quốc tế 
                      2.12. Ngành Công nghệ thông tin
                      2.13. Ngành Thương mại điện tử
                      2.14. Ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành
                      2.15. Ngành Quản trị khách sạn 


IV. KHÓA 2016 (NĂM HỌC 2019 - 2020) 
 
TIN LIÊN QUAN