Quy định - quy chế

Quy định, quy chế đào tạo

24/04/2015
  • Tài liệu hướng dẫn, biểu mẫu thực hiện học phần thực tập, chuyên đề/ khóa luận tốt nghiệp:    
           4/- Marketing
           5/- Tài chính ngân hàng
           6/- Luật kinh tế
           7/- Ngôn ngữ Anh
           9/- Kế toán         
 
TIN LIÊN QUAN
Loading...