Quy định - quy chế

Quy định, quy chế đào tạo

24/04/2015
           I. Khoa Kinh tế:
               0/- Video hướng dẫn
               1/- Quản trị kinh doanh
              2/- Kinh doanh quốc tế
              3/- Quản trị nhân lực
              4/- Marketing
              5/- Kế toán
               6/- Tài chính ngân hàng
          II. Khoa Luật và Quan hệ quốc tế:
               0/- Video hướng dẫn: 1. Thực tập tốt nghiệp2: Chuyên đề - Khóa luận tốt nghiệp 
               1/- Luật kinh tế
          III. Khoa Tiếng Anh:

             1/- Ngôn ngữ Anh
          IV. Khoa Công nghệ thông tin:

               1/- Công nghệ thông tin

               2/- Thương mại điện tử
          V. Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông:

               0/- Video hướng dẫn

               1/- Quan hệ công chúng
          VI. Khoa Quản trị du lịch - Khách sạn:

               0/- Video hướng dẫn: 1. Thực tập tốt nghiệp2: Chuyên đề - Khóa luận tốt nghiệp 

               1/- Quản trị khách sạn
               2/- Quản trị du lịch - lữ hành          
 
TIN LIÊN QUAN