Lịch thi

Phòng Đào tạo công bố Lịch thi HK192, Năm học 2019-2020

27/05/2020
  • Ngày 20/5/2020, Phòng Đào tạo đã công bố lịch thi của HK192, năm học 2019-2020. SV tra cứu lịch thi Tại đây  
 
TIN LIÊN QUAN