Lịch thi

Thông báo nhận đơn phúc khảo kỳ thi kết thúc học phần - HK193, Năm học 2019-2020

28/07/2020
Phòng Khảo thí thông báo thời gian nhân đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần, học kỳ 3, năm học 2019-2020. Thông tin chi tiết xem Tại đây  
TIN LIÊN QUAN