Đăng ký ngành

Đào tạo kiến thức và kỹ năng về nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch kinh doanh, quản trị bán hàng, quản trị bán lẻ, quản trị chuỗi cung ứng, nghiệp vụ bán hàng, phân tích tài chính,...
Trang bị kỹ năng về quản trị lực lượng bán hàng, tổ chức và điều hành hoạt động bán lẻ, nắm bắt hành vi, nhu cầu của khách hàng, kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp,...
 
Năm 2024, chính sách học bổng của UEF có giá trị đa dạng dành cho thí sinh tham gia xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT, điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM, xét tuyển theo điểm học bạ năm lớp 12 (tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển), xét tuyển học bạ theo điểm trung bình 3 học kỳ THPT (học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11, học kỳ 1 lớp 12).
 

THÔNG TIN NỔI BẬT VỀ NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI

HÌNH ẢNH NỔI BẬT
HÌNH ẢNH NỔI BẬT CỦA SINH VIÊN NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI