Menu
  
Ngành

Chuyên ngành Luật hành chính

07/06/2019
Điều hành hay quản lý Nhà nước là một loại hoạt động đặc thù, một dạng quản lý xã hội đặc biệt, chủ yếu được thực hiện bởi các cơ quan hành chính Nhà nước. Trong bộ máy Nhà nước thì các cơ quan hành pháp, cơ quan quản lý hành chính là một bộ phận cấu thành, tiến hành những hoạt động quản lý trên các lĩnh vực. Theo đó, những bạn sinh viên có nguyện vọng làm việc trong môi trường hành chính Nhà nước, có thể lựa chọn theo học chuyên ngành Luật hành chính.
 
Chuyên ngành Luật hành chính học gì? 
 
Bên cạnh chuyên ngành Luật dân sự, Luật hình sự thì Luật hành chính là một trong những chuyên ngành sâu của ngành Luật tại trường Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF). 
 
Trước những yêu cầu thực tế của chuyên ngành Luật hành chính, sinh viên theo học sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về bộ máy hành chính Nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Các bạn cũng sẽ được đào tạo những vấn đề cơ bản trong hoạt động Quản lý hành chính Nhà nước như: quản lý đất đai, quản lý nguồn nhân lực, pháp luật về thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư,…
 
Bên cạnh đó, sinh viên cũng sẽ được nghiên cứu chuyên sâu những vấn đề tố tụng hành chính, biện pháp kiểm tra, giám sát những hoạt động quản lý hành chính Nhà nước, được học tập kỹ năng giao tiếp hành chính, soạn thảo văn bản hành chính,...
 
Nhà trường còn tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận với môi trường công việc từ những năm học đầu tiên qua quá trình thực tập, tham quan tại các cơ quan hành chính Nhà nước như Viện kiểm sát, UBND, các Văn phòng luật sư,…      
 
Các bạn sinh viên UEF được tiếp xúc với môi trường thực tế từ những năm học đầu tiên
 
Cơ hội nghề nghiệp 
 
Những cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Luật hành chính sẽ có kiến thức và năng lực chuyên môn để đảm nhiệm những vị trị công việc như: trở thành công chức, viên chức Nhà nước trong những cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể làm việc ở tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp như: 
 
- Công chức thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, các Sở, Phòng và những vị trí tương đương;
 
- Công chức, Chấp hành viên thuộc Cơ quan thi hành án dân sự hay Công chức, Kiểm sát viên Viện kiểm sát…
 
- Thư ký, Thẩm phán toàn án hay Luật sư;
 
- Công chức thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hay chuyên viên pháp luật trong những doanh nghiệp,…
  
Các môn học đặc trưng của chuyên ngành Luật hành chính: Luật hành chính, Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện luật hành chính, Luật hành chính đô thị, Luật hiến pháp,…
 
Liên hệ để được tư vấn chi tiết về ngành nghề:
Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh 
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF)
141- 145 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM 
ĐT: (028) 5422 5555 - Hotline: 094 998 1717 - 091 648 1080    * Website: www.uef.edu.vn
Email: tuyensinh@uef.edu.vn
 
Bạn có thể đặt CÂU HỎI TRỰC TUYẾN ngay tại đây >>Tư vấn trực tuyến - UEF
 
 Thí sinh có thể đăng ký online để được tư vấn chi tiết hơn:
 
TT. TTTT
TIN LIÊN QUAN