Thứ Tư
04-10-2023
Talkshow "Chiến lược Marketing dịch vụ: Casestudy Bến xe Miền Đông"
18g00   Hội trường Liberty
Thứ Tư
04-10-2023
Workshop "Những câu chuyện nghề viết"
09g00   Phòng họp Democracy
Thứ Năm
05-10-2023
Workshop ngành Quản trị nhân lực chủ đề "Practical HR: How to prepare for a job"
15g00   Hội trường Liberty
Thứ Năm
05-10-2023
Talkshow "Sống xanh - Đẹp phong cách"
09g00   Hội trường Liberty
Video
Doanh nghiệp đối tác