LỊCH SỰ KIỆN
Thứ Sáu
27-08-2021
Hội thảo "Nhu cầu nhân lực ngành Bất động sản và định hướng chiến lược đào tạo đến năm 2030"
07g30
Phòng họp Democracy
CN
27-06-2021
Lễ khai mạc vòng bán kết cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo"
7g30
Online
Thứ Bảy
26-06-2021
Workshop "Nắm bắt tầm quan trọng và kiểm soát tốt công cụ chuyển đổi số năm học 2020-2021"
8g00
Online
Thứ Bảy
26-06-2021
Workshop "Cảm xúc trong giảng dạy trực tuyến"
16g00
Online
Thứ Sáu
25-06-2021
Vòng sơ khảo cuộc thi "Khám phá những điều thú vị về kinh tế thương mại Trung Quốc"
14g00
Online
Thứ Sáu
25-06-2021
Workshop “Essential skills of a professional manager”
13g00
Online
Thứ Sáu
25-06-2021
Hội thảo "Lập kế hoạch tài chính cá nhân và định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính đầu tư"
13g00
Online
Thứ Tư
23-06-2021
Workshop “Job interview skills”
14g00
Online
Thứ Ba
22-06-2021
Talkshow "Những xu hướng mới trong ngành Quản trị du lịch và nhà hàng tại Ấn Độ và Việt Nam"
13g45
Online
Thứ Ba
22-06-2021
Workshop “Vietnam and the Core Anglosphere: Opportunities for Positive Engagement”
13g00
Online
Thứ Bảy
19-06-2021
Chung kết giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021"
7g30
Online
Thứ Bảy
19-06-2021
Workshop “Foreign languages and Hospitality career path”
9g30
Online