Nghiên cứu khoa học của Sinh viên
Nhà TÝM Marketing xin trân trọng thông báo về một cơ hội hấp dẫn dành cho các bạn - Nghiên cứu Khoa học! Bạn là người đam mê khám phá và muốn đóng góp vào phát triển...
Vào ngày 8/5, Hội đồng nghiệm thu Khoa Marketing đã tiến hành nghiệm thu 17 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. Các bạn đã cùng nhau nghiên cứu, học hỏi dưới sự...
Ngày 23/03/2021 vừa qua, workshop hướng dẫn sinh viên viết bài đăng hội thảo khoa học được khoa Kinh tế đặc biệt tổ chức dành cho các bạn sinh viên, học viên cao học...
Sáng nay (06/01/2021), các thành viên của các nhóm NCKH sinh viên năm 2021 đã tham gia buổi tập huấn tìm hiểu "Phương pháp nghiên cứu định lượng". Tại đây, các UEFers...
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hiểu rõ các phương pháp nghiên cứu khoa học, đồng thời giúp cho hoạt động nghiên cứu khoa học trở nên gần gũi, dễ tiếp cận và mang lại...