Nghiên cứu khoa học của Giảng viên
Ngày 29/2, Phòng Khoa học công nghệ và Dự án quốc tế đã tổ chức chương trình tập huấn mang tính xu hướng và cần thiết cho cán bộ - giảng viên - nhân viên (CB-GV-NV)...
Nhằm thúc đẩy du lịch tỉnh Bình Thuận có thêm những bước đột phá mới trong thời gian tới, Sở Khoa học Công nghệ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã phối hợp với...
Nhằm tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu, giảng viên, nhà quản lý trao đổi kết quả nghiên cứu, tập trung vào các vấn đề bức thiết trong bối cảnh hiện đại, sáng 25/8,...
“Lớp tập huấn kỹ năng viết bài và công bố bài báo khoa học quốc tế” là hoạt động được Viện Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ UEF tổ chức trong hai ngày 15 và...
Nhằm trang bị thêm kiến thức thực tế và tăng sự hứng thú với hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên, Khoa Marketing đã tổ chức Hội thảo FM’S Think Tank 2 vào...
Nhằm tăng cường hoạt động chia sẻ tri thức, thông tin khoa học, hợp tác chuyên môn giữa giảng viên Khoa Marketing và các thầy, cô trong, ngoài trường cũng như các bạn...
UEF phối hợp cùng Cục Công tác phía Nam - Bộ Khoa học công nghệ, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) và các trường đại học, Học viện thuộc khối thi đua 22 tổ chức...