Ngành đào tạo

Tài chính quốc tế

01/03/2022

1/ Giới thiệu chung
Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Tài Chính Quốc Tế (TCQT) trường Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) được ban hành từ năm 2021 thuộc quản lý của Khoa Tài Chính - Thương Mại (K.TC-TM) theo mô hình chất lượng cao.
Thế mạnh vượt trội của sinh viên UEF:
 • UEF thuộc top trường đại học quốc tế dẫn đầu về đào tạo nhóm ngành Kinh doanh, thương mại, quản lý.
 • Sinh viên được học với giáo trình chuẩn hóa và cập nhật theo nội dung và phương pháp đào tạo của các trường đại học tại Anh, Mỹ.
 • Sinh viên thường xuyên được giao lưu với các doanh nhân thành đạt và tham quan thực tế các doanh nghiệp;
 • Đa số các môn học ngoài giảng viên chính thức, đều có báo cáo viên là các doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực đó đến chia sẽ kinh nghiệm. Giúp sinh viên hiểu hơn về thực tế ứng dụng của môn học;
 • Ngoài việc trang bị kiến thức, sinh viên còn được trang bị thêm các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình,… thông qua các hoạt động phong trào Đoàn và các hoạt động của các câu lạc bộ học thuật;
 • Đặc biệt sinh viên được trao dồi ngoại ngữ và tin học để có thể tự tin làm việc ở các doanh nghiệp nước ngoài hoặc có thể học lên cao ở nước ngoài.
​2/ Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân Tài chính quốc tế nắm vững kiến thức nền tảng, hiện đại và chuyên sâu về tài chính quốc tế, có năng lực hoạch định, tổ chức, quản lý các hoạt động tài chính quốc tế tại các tổ chức của nền kinh tế, phát triển nghề nghiệp bản thân trong môi trường cạnh tranh và bối cảnh hội nhập toàn cầu.
3/ Mục tiêu cụ thể
 • PO1: Đào tạo người học có kiến thức nền tảng rộng và sâu về lĩnh vực tài chính quốc tế, có năng lực ứng dụng kiến thức để giải quyết các yêu cầu xử lý, cung cấp thông tin và ra quyết định trong lĩnh vực tài chính quốc tế;
 • PO2: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: hoạch định, tổ chức, quản lý các hoạt động tài chính quốc tế tại các đơn vị, tổ chức của nền kinh tế trong trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh và bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu;
 • PO3: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, linh hoạt, thích nghi với môi trường làm việc thay đổi.
 • PO4: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và các kỹ năng mềm khác nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề của ngành, chuyên ngành;
 • PO5: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích một cách độc lập;
 • PO6: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp, có sức khỏe tốt;
 • PO7: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, có trách với xã hội, cộng đồng.
4/ Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLOs)
PLO1: Nhận biết, giải thích và có khả năng vận dụng tốt chính sách, pháp luật của nhà nước.
PLO2: Diễn giải một cách có hệ thống các kiến thức tổng quát về kinh tế vĩ mô và vi mô.
PLO3: Nhận biết, diễn giải và có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế các kiến thức căn bản về quản trị kinh doanh trong môi trường kinh doanh toàn cầu.
PLO4: Nhận biết, diễn giải kiến thức tài chính quốc tế hiện đại, có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế nhằm đánh giá thực trạng hoạt động tài chính quốc tế trong các doanh nghiệp, các định chế tài chính trên phạm vi thị trường dịch vụ tài chính toàn cầu.
PLO5: Đọc, hiểu, xử lý, lập và phân tích chứng từ tài chính, báo cáo tài chính, danh mục đầu tư tài chính, báo cáo phân tích vĩ mô của các định chế tài chính, các tập đoàn đa quốc gia.
PLO6: Biết sử dụng các phần mềm nghiệp vụ chuyên dụng trong việc thực hành nghiệp vụ tài chính quốc tế.
PLO7: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy thực tiễn và các dạng tư duy khác (biện chứng, phân tích, phán đoán).
PLO8: Có kỹ năng làm việc nhóm.
PLO9: Có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và thuyết trình, kỹ năng viết chuyên ngành bằng tiếng mẹ đẻ Tiếng Anh (tương đương trình độ B1 khung châu Âu)
PLO10: Có phẩm chất chính trị – đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị; Có sức khỏe tốt, phù hợp với hoạt động nghề nghiệp của ngành, chuyên ngành.
PLO11: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, làm việc khoa học.
PLO12: Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể, dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính quốc tế đã được đào tạo.
PLO13: Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường, phát hiện và giải quyết một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật.
5/ Cơ hội việc làm
Người học tốt nghiệp ngành Tài chính quốc tế có thể đảm nhận các vị trí:
 1. Chuyên viên phân tích và tư vấn tài chính toàn cầu tại các định chế tài chính quốc tế, bộ phận tài chính của công ty đa quốc gia, các tổ chức phi chính phủ, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài:
 • Lập báo cáo phân tích tình hình tài chính cho các nhà đầu tư;
 • Phân tích thị trường và tham gia vào các thương vụ mua lại, sáp nhập doanh nghiệp;
 • Các hoạt động liên quan đến quản trị tiền mặt, tín dụng hoặc quản lý rủi ro tài chính;
 • Phân tích đầu tư và quản trị tiền mặt quốc tế;
 • Hoạch định ngân sách vốn đầu tư quốc tế;
 • Chuyên viên phân tích và tư vấn tài chính toàn cầu.
 1. Chuyên viên tài chính tại các doanh nghiệp, đơn vị thuộc khu vực công hoặc tư nhân:
 • Phân tích, lập kế hoạch tài chính;
 • Thực hiện quyết định quản trị tài chính doanh nghiệp.
6/ Cơ hội học tập
 • Liên thông trong với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học của các trường đại học trong nước và quốc tế;
 • Năng lực học tiếp và đạt chứng chỉ hành nghề như CFA (Chartered Financial Analyst), FRM (Financial Risk Management), CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst), CFP (Certified Financial Planner), FMVA (Financial Modeling & Valuation Analyst);
 • Khả năng tự học và tự nghiên cứu nâng cao trình độ bản thân dựa theo các kiến thức nền tảng đã được trang bị ở bậc Cử nhân
Các quyết định ban hành Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Tài Chính Quốc Tế
Khóa 2022 - Ngành Tài chính quốc tế
1/ Chuẩn đầu ra
2/ Chương trình đào tạo
3/ Sơ đồ Kế hoạch học tập
* PHIÊN BẢN DÀNH CHO:
    4.1. Cơ quan, Doanh nghiệp (Nhà tuyển dụng)
    
4.2. Phụ huynh, Thí sinh
    
4.3. Khoa quản lý, Giảng viên

Khóa 2021 - Ngành Tài chính quốc tế
1/ Chuẩn đầu ra
2/ Chương trình đào tạo
3/ Sơ đồ Kế hoạch học tập
* PHIÊN BẢN DÀNH CHO:
    4.1. Cơ quan, Doanh nghiệp (Nhà tuyển dụng)
    
4.2. Phụ huynh, Thí sinh
    
4.3. Khoa quản lý, Giảng viên

 

 
TIN LIÊN QUAN