ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo về việc thực hiện đóng học phí qua ngân hàng
Thông báo học viên về việc thực hiện đóng học phí qua ngân hàng kể từ tháng 7 năm 2019
Thông báo về việc nộp minh chứng để xét chuyển điểm và miễn môn học cho học viên cao học Khóa 18.2
Thông báo về việc nộp minh chứng để xét chuyển điểm và miễn môn học cho học viên cao học Khóa 18.2. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ 0913161080 gặp cô Giang
Thời khóa biểu học kỳ 1 dành cho khóa 18.2
Học viên Cao học khóa 18.2 xem lịch học tại đây. Moi chi tiết vui lòng liên hệ 0913161080 gặp cô Giang
Thông báo về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2018
Thông báo về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ năm 2018 - khóa 16.2
Thời khóa biểu học kì 2 dành cho khóa 181MBA11 (cập nhật ngày 27/9/2018)
Thời khóa biểu học kì 2 dành cho khóa 181MBA11. Học viên xem chi tiết tại đây. Mọi thắc mắc liên hệ số điện thoại: 091 316 1080 gặp cô Giang.
Thời khóa biểu học kì 2 dành cho khóa 18.1
Thời khóa biểu học kì 2 dành cho khóa 18.1. Học viên xem chi tiết tại đây. Mọi thắc mắc liên hệ số điện thoại: 091 316 1080 gặp cô Giang.
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019             .
Thông báo về việc thu học phí HK I các lớp Cao học năm học 2018 - 2019. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0913161080 gặp cô Giang
Cập nhật Thời khóa biểu Học kỳ 2 - lớp 172MAC11 - chuyên ngành Kế toán
Phòng QLKH - SĐH cập nhật Thời khóa biểu Học kỳ 2 - lớp 172MAC11 - chuyên ngành Kế toán
Danh sách phân công người hướng dẫn khoa học - khóa 17.1
Danh sách phân công người hướng dẫn khoa học - khóa 17.1 chuyên ngành Quản trị kinh doanh (lớp 171MBA11) và Tài chính ngân hàng (lớp 171MFB11)
Thông báo thứ tự bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 16.1 ngày 13-14/01/2018
Thứ tự bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 16.1 ngày 13-14/01/2018
Loading...