Luận văn tốt nghiệp

Thông báo v/v tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2018

05/01/2018
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2018, cụ thể:

1. Thời gian – địa điểm tổ chức (dự kiến):
  • Thời gian: 08g30, ngày 04 tháng 02 năm 2018 (Chủ nhật).
Học viên tham gia tổng duyệt chương trình: 18g00 ngày 31/01/2018 (tập duyệt nghi lễ, trao đổi các vấn đề cần lưu ý trong buổi lễ).
  • Địa điểm: Hội trường - Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp. Hồ Chí Minh (số 276 Điện Biên Phủ, phường 17, Quận Bình Thạnh).
  • Đối tượng: Học viên lớp 152MBA11 & 152MFB11 đủ điều kiện tốt nghiệp.
2. Lệ phí tốt nghiệp:
  • Học viên đóng lệ phí tốt nghiệp 1.500.000đ/HV từ ngày 10/01/2018 đến ngày 20/01/2018 tại Phòng Tài chính của Trường.
3. Các vấn đề lưu ý:
  • Học viên nhận lễ phục vào ngày chụp hình lưu niệm tại trường (sẽ thông báo sau)
  • Nhà trường sẽ có thư mời người thân tham dự lễ tốt nghiệp, học viên nhận thư mời tại P.QLKH-SĐH từ ngày 20/01/2018.
  • HV sau khi đã hoàn tất thủ tục trả lễ phục, liên hệ P.QLKH-SĐH nhận hồ sơ tốt nghiệp.
  • Thời gian hoàn trả lễ phục: ngày 04/02/2018 (sau buổi lễ) tại Phòng Quản trị. Quá thời gian trên, học viên phải đóng phí trả chậm là 500.000đ/bộ. Trường hợp mất lễ phục: 1.500.000đ/bộ, mất mũ: 300.000đ/cái, mất yếm: 500.000đ/cái.
 
Nơi nhận:
- HĐQT/BGH;
- P.QLKH-SĐH; P.HC-ĐBCL; P.QT, P.TC;
- Học viên K15.2;
- Lưu: P.HC-ĐBCL.
TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
 
 (Đã ký)
 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Ngô Cao Cường
File Thông báo xem tại đây.
TIN LIÊN QUAN