Quản lý khoa học
Thông báo về việc kê khai công trình NCKH của CB-GV-NV năm học 2018 - 2019
Phòng QLKH - SĐH - Thông báo về việc kê khai công trình NCKH của CB-GV-NV năm học 2018 - 2019
Thông báo về việc kê khai công trình NCKH của CB-GV-NV năm học 2017 - 2018
Thông báo về việc kê khai công trình nghiên cứu khoa học của CB-GV-NV trong năm học 2017 - 2018
Kế hoạch thực hiện thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ khóa 181
Kế hoạch thực hiện thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ khóa 181. Mọi chi tiết thắc mắc học viên liên hệ sđt: 0913161080 gặp cô Giang
Thông báo lớp hướng dẫn viết và công bố khoa học trên tạp chí quốc tế
Thông báo lớp hướng dẫn viết và công bố khoa học trên tạp chí quốc tế do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ tổ chức
Thông báo về việc gia hạn thời gian viết bài và tổ chức hội thảo khoa học năm 2019
Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM Thông báo về việc gia hạn thời gian viết bài và tổ chức hội thảo khoa học 2019
Thông báo về việc viết bài cho Hội thảo khoa học cấp Trường UEF năm 2019
Thông báo về việc viết bài cho Hội thảo khoa học cấp Trường ĐH Kinh tế - Tài chính Tp.HCM (UEF) năm 2019
Thông báo của Sở KHCN về đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ 2019
Thông báo của Sở KHCN TP.HCM về việc đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2019
Thông báo gửi bài tham dự Giải thưởng Eureka 2017
Thông báo gửi bài tham dự Giải thưởng Eureka 2017
Thông báo viết bài Hội thảo Quốc gia Khoa học quản trị & kinh doanh IV
Thông báo viết bài Hội thảo Quốc gia Khoa học quản trị và kinh doanh lần thứ IV
Loading...