QUẢN LÝ KHOA HỌC
Thông báo về việc kê khai công trình NCKH của CB-GV-NV năm học 2017 - 2018
Thông báo về việc kê khai công trình nghiên cứu khoa học của CB-GV-NV trong năm học 2017 - 2018
Thông báo của Sở KHCN về đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ 2019
Thông báo của Sở KHCN TP.HCM về việc đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2019
Thông báo gửi bài tham dự Giải thưởng Eureka 2017
Thông báo gửi bài tham dự Giải thưởng Eureka 2017
Thông báo viết bài Hội thảo Quốc gia Khoa học quản trị & kinh doanh IV
Thông báo viết bài Hội thảo Quốc gia Khoa học quản trị và kinh doanh lần thứ IV
TB chương trình Vườn ươm Khoa học thanh niên đợt 2-2017
Vườn ươm Khoa học thanh niên đợt 2 năm 2017
THÔNG BÁO VIẾT BÀI CHO HỘI THẢO KHOA HỌC 2017
Nhằm mục đích đánh giá thực trạng về những thành tựu kinh tế và rút ra những nguyên nhân kìm hãm sự phát triển chưa ngang tầm với tiềm năng vốn có của Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh (Tp. HCM) nói riêng sau hơn 30 năm đổi mới
Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên và sinh viên năm học 2016 - 2017
Để triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường cho giảng viên và sinh viên trong năm học 2016 - 2017
Triển khai Giải thưởng SV NCKH - Euréka lần XVIII cấp Trường năm 2016
Đối tượng: SV có thể đăng ký tham gia theo hai hình thức: Cá nhân hoặc tập thể (mỗi tập thể không quá 5 người)...
Hội nghị SV NCKH các trường ĐH Kinh tế và QTKD toàn quốc lần thứ IV/2016
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học khối các trường kinh tế và quản trị kinh doanh toàn quốc lần thứ IVvào ngày 24-25 tháng 9 năm 2016 tại Đà Nẵng...
Loading...