Tin Nổi bật
Thông báo tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2019
Thông báo tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2019, mọi chi tiết liên hệ sđt: 0913161080 gặp Cô Giang
Thông báo về việc nộp đề tài NCKH sinh viên dự thi Giải thưởng NCKH sinh viên cấp Bộ năm 2019
Thông báo Về việc nộp đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên dự thi Giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Bộ năm 2019
Thông báo về việc phúc khảo kết quả thi cao học năm 2019 - đợt 1
Thông báo về việc phúc khảo kết quả thi cao học năm 2019 - đợt 1 (đợt thi ngày 04 - 05/5/2019)
Thông báo về việc đóng học phí của các lớp Cao học khóa 181 và 182
Thông báo về việc đóng học phí của các lớp Cao học khóa 181 (đợt 3) và khóa 182 (đợt 2)
Kế hoạch thực hiện thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ khóa 181
Kế hoạch thực hiện thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ khóa 181. Mọi chi tiết thắc mắc học viên liên hệ sđt: 0913161080 gặp cô...
Thời khóa biểu lớp Anh văn B1 - Khóa 181
Phòng QLKH - SĐH thông báo đến các Anh Chị Học viên cao học Thời khóa biểu lớp Anh văn B1 - Khóa 181
Thời khóa biểu khóa học kỳ 2 - 182
Phòng QLKH - SĐH thông báo Thời khóa biểu học kỳ 2 của khóa 182 ngành QTKD, TCNH và KT
Thông báo về việc kê khai công trình NCKH của CB-GV-NV năm học 2018 - 2019
Phòng QLKH - SĐH - Thông báo về việc kê khai công trình NCKH của CB-GV-NV năm học 2018 - 2019
Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019
Trường Đại học kinh tế - Tài chính TP.HCM - Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019
Thông báo lớp hướng dẫn viết và công bố khoa học trên tạp chí quốc tế
Thông báo lớp hướng dẫn viết và công bố khoa học trên tạp chí quốc tế do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ tổ chức