Tin Nổi bật
Thông báo về việc thực hiện đóng học phí qua ngân hàng
Thông báo học viên về việc thực hiện đóng học phí qua ngân hàng kể từ tháng 7 năm 2019
Thông báo về việc gia hạn thời gian viết bài và tổ chức hội thảo khoa học năm 2019
Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM Thông báo về việc gia hạn thời gian viết bài và tổ chức hội thảo khoa học 2019
Thông báo về việc thực hiện nghiên cứu khoa học CB-GV-NV và sinh viên năm học 2018 - 2019
Thông báo về việc thực hiện nghiên cứu khoa học CB-GV-NV và sinh viên năm học 2018 - 2019
Thời khóa biểu học kì 2 dành cho khóa 181MBA11 (cập nhật ngày 27/9/2018)
Thời khóa biểu học kì 2 dành cho khóa 181MBA11. Học viên xem chi tiết tại đây. Mọi thắc mắc liên hệ số điện thoại: 091 316 1080...
Thời khóa biểu học kì 2 dành cho khóa 18.1
Thời khóa biểu học kì 2 dành cho khóa 18.1. Học viên xem chi tiết tại đây. Mọi thắc mắc liên hệ số điện thoại: 091 316 1080 gặp...
Thông báo về việc nộp đề tài NCKH SV  gửi tham gia Giải thưởng SV NCKH – Euréka lần XX năm 2018
Thông báo về việc nộp đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên gửi tham gia Giải thưởng sinh viên NCKH – Euréka lần thứ XX năm 2018
Thông báo của Sở KHCN về đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ 2019
Thông báo của Sở KHCN TP.HCM về việc đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2019
Thông báo v/v nộp đề tài NCKH sinh viên dự thi Giải thưởng NCKH sinh viên cấp Bộ năm 2018
Thông báo về việc nộp đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên dự thi Giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Bộ năm 2018
Thông báo về việc mở lớp bổ sung kiến thức dự thi cao học năm 2018 - đợt 2
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM thông báo về việc mở lớp bổ sung kiến thức dự thi cao học năm 2018 - đợt 2
Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018