Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Giới thiệu Tạp chí UEF

18/11/2013

Với tiền thân là Bản tin khoa học Phát triển & Hội nhập được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động theo Giấy phép xuất bản số 38/GP-XBBT ngày 4/8/2009 và ra số đầu tiên vào tháng 10/2009 với sự tham gia nhiệt tình của các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia kinh tế uy tín và giàu kinh nghiệm. Sau 2 năm hoạt động tích cực và hiệu quả, Bản tin Phát triển và Hội nhập được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí nâng thành Tạp chí Phát triển & Hội nhập theo Quyết định số 1243/GP-BTTTT ngày 05 tháng 08 năm 2011.

 

Tạp chí đã được đọc giả đánh giá cao về hàm lượng khoa học và các ý tưởng đổi mới trong các vấn đề kinh tế, xã hội, giáo dục, thời sự đang thu hút sự chú ý của dư luận. Sau khi nhận được giấy phép xuất bản ấn phẩm từ Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp mã chuẩn hóa quốc tế báo chí – ISSN (International Standard Serial Number) cho Tạp chí Phát triển & Hội nhập. Như vậy, các bài viết được đăng tải trên Tạp chí này sẽ được tính là công trình khoa học theo quy định cho các ngành chức năng của Nhà nước.

 

Thành phần nhân sự
Tổng biên tập (Editor-In-Chief)
GS.TS./ Prof. Dr. NGUYỄN THANH TUYỀN

Phó Tổng biên tập (Deputy Editor-In-Chief)
TS./Dr. KIỀU XUÂN HÙNG

Thư ký Toà soạn (Managing Editor)
ThS./MBA.LLM NGUYỄN LÊ ANH

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP (Editorial Board)
GS.TS./Prof. Dr. CHU VĂN CẤP
PGS.TS./Assoc. Prof. Dr. NGÔ CAO CƯỜNG
PGS.TS./Assoc. Prof. Dr. NGUYỄN TIẾN DŨNG
GS.TS/Prof. Dr.  HOÀNG THỊ CHỈNH
TS./Dr. NGUYỄN THANH GIANG
PGS.TS./Assoc. Prof. Dr. LÊ THANH HÀ
THS./MEcon. HOÀNG ĐỨC HẢI
GS.TS./Prof. Dr. HỒ ĐỨC HÙNG
TS./Dr. KIỀU XUÂN HÙNG
GS.TS./Prof. Dr. NGUYỄN TẤN LẬP
PGS.TS./Assoc. Prof. Dr. NGUYỄN VĂN LUÂN
GS.TS./Prof. Dr.  LƯƠNG XUÂN QUỲ
PGS.TS./Assoc. Prof. Dr. BÙI LOAN THUỲ
PGS.TS./Assoc. Prof. Dr. NGUYỄN VĂN TẠO
GS.TS./Prof. Dr. TRẦN NGỌC THƠ
GS.TS./Prof. Dr. NGUYỄN THANH TUYỀN

Cộng tác viên trong nước (Domestic contributors)
GS.TS./Prof. Dr. NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG
GS. /Prof. ĐÀO CÔNG TIẾN
GS.TS./Prof. Dr. VÕ TÒNG XUÂN
GS.TS/ Prof. Dr. ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN

Cộng tác viên nước ngoài (Overseas contributors)
GS.TS./Prof. Dr. TRẦN VĂN HIỂN (USA)
GS.TS./Prof. Dr.  NGUYỄN THÀNH NGHIỆP (Japan)
TS./Dr. ROD JENSEN (USA)
 

TIN LIÊN QUAN