Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Số tháng 05 - 06/2019: Chính sách hợp thời và sự phát triển kinh tế quốc gia

31/07/2019
1. Chính sách hợp thời và sự phát triển kinh tế quốc gia - Phạm Duy Hiếu
2. Phân tích mức độ thành công trong tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển - Nguyễn Chí Hải & Huỳnh Ngọc Chương
3. Hội nhập tài chính, phát triển tài chính và bất ổn kinh tế vĩ mô - Hồ Thị Lam & Trần Ngọc Thơ
4. Mối quan hệ giữa quy mô, đòn bẩy tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Nguyễn Thị Liên Hoa & Huỳnh Hoàng Trúc
5. Tác động của giá vàng đến thị trường chứng khoán Việt Nam - Trần Huy Hoàng & Trịnh Hữu Hạnh
6. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay của ngân hàng thương mại tại tỉnh Cà Mau - Nguyễn Thành Đạt
7. Ứng dụng các phương thức quản lý chất lượng hiện đại để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành mỹ phẩm Việt Nam - Lưu Thanh Tâm & Võ Thị Thu Hương
8. Truyền thông nội bộ trong bối cảnh mới - Hoàng Hồng Hà
9. Dữ liệu lớn: Cách thức khai thác cơ hội từ dữ liệu? Trường hợp Amazon - Nguyễn Anh Duy & Nguyễn Phúc Quỳnh Như
10. Thực trạng công bố thông tin trách nhiệm xã hội (CSR) của các công ty niêm yết tại VN - Hà Thị Thủy
11. Công nghiệp dược phẩm Ấn Độ dưới tác động Hiệp định TRIPS: Một số kinh nghiệm cho VN - Nguyễn Phương Thảo
12. Vận dụng bài học kinh nghiệm từ Liên minh châu Âu trong việc xây dựng khuôn khổ pháp luật chung cho Cộng đồng Kinh tế ASEAN - Vũ Thanh Tùng & Hoàng Thị Minh Châu
13. Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhà đầu tư đối với tỉnh Tây Ninh - Trần Quốc Thịnh
14. Phân tích hiệu quả lợi nhuận của nông hộ trồng cam sành ở tỉnh Hậu Giang - Trần Thụy Ái Đông & Quan Minh Nhựt
15. Hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh: Nghiên cứu đánh giá và kiến nghị - Huỳnh Đệ Thủ
16. The status of online training quality in Vietnam - Nguyen Thi Thu Trang
TIN LIÊN QUAN