Việt nam flag England flag
England flag
Việt Nam flag
Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X
Thư mời viết bài
Ban biên tập Tạp chí cảm ơn Quý Thầy/Cô/Cộng tác viên và Bạn đọc đã hỗ trợ tích cực cho Tạp chí trong thời gian qua và mong nhận được bài viết của quý vị
Giới thiệu Tạp chí UEF
Với tiền thân là Bản tin khoa học Phát triển & Hội nhập được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động theo Giấy phép xuất bản số 38/GP-XBBT ngày 4/8/2009
Số tháng 01 - 02/2020: Đánh giá lại quy mô GDP của Việt Nam
Kết quả đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017 của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành tăng bình quân 25,4%/năm giai đoạn 2010-2017
Số tháng 11 - 12/2019: Kinh tế VN năm 2019 và hướng tới kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2020
Kinh tế VN sau hơn 10 năm vượt qua sự kiện khủng hoảng tài chính quốc tế, đã từng bước phục hồi và tăng trưởng. Đến năm 2018 GDP tăng 6,8%; năm 2019 có thể đạt tới 7%.
Số tháng 09 - 10/2019: Cải cách chính sách Thuế thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Cùng với tiến trình hội nhập và phát triển kinh tế quốc tế, hệ thống thuế ở các quốc gia được điều chỉnh theo hướng nâng cao nguồn thu ngân sách nhằm giảm thâm hụt...
Số tháng 07 - 08/2019: Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới trung tâm tài chính quốc tế
Triển vọng về một Trung tâm tài chính quốc tế cho TP.HCM có thể hiện thực nếu nó được hậu thuẫn bởi một nền kinh tế thị trường phát triển và hội nhập
Số tháng 05 - 06/2019: Chính sách hợp thời và sự phát triển kinh tế quốc gia
Chính sách mới xuất phát từ yêu cầu thực tiễn xã hội. Khi một vấn đề bất cập không được giải quyết kịp thời, sẽ sinh ra các thiệt hại thứ cấp rất lớn hơn thiệt hại ban...
Số tháng 03 - 04/2019: Quy chế “mở” để TP.HCM thực sự trở thành đầu tàu kinh tế quốc gia
Với lịch sử hơn 300 năm, Sài Gòn-TP.HCM luôn là thành phố năng động, sáng tạo và hào sảng; với mệnh danh là “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Những vốn tính đó được lưu...
Số tháng 01 - 02/2019: Phát triển sáng tạo và đổi mới
Đổi mới sáng tạo được xem như là một bước phát triển mới trong nỗ lực nhằm tăng trưởng kinh tế hiện nay. Cộng hòa Liên bang Đức là một trong những quốc gia đi đầu về...
Số tháng 11 - 12/2018: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường tạo bước phát triển kinh tế Việt Nam
Qua hơn 30 năm đổi mới (1986-2018), VN đã cơ bản chuyển đổi từ TCKT kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sang thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Loading...