Việt nam flag England flag
England flag
Việt Nam flag
Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X
Thư mời viết bài
Ban biên tập Tạp chí cảm ơn Quý Thầy/Cô/Cộng tác viên và Bạn đọc đã hỗ trợ tích cực cho Tạp chí trong thời gian qua và mong...
Giới thiệu Tạp chí UEF
Với tiền thân là Bản tin khoa học Phát triển & Hội nhập được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động theo Giấy phép...
Số tháng 07 - 08/2020: Hiệp định EVFTA tác động đến Việt Nam và khuyến nghị
Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) và VN (EVFTA) là hiệp định toàn diện, chất lượng cao, cân bằng về lợi ích...
Số tháng 05 - 06/2020: Các giải pháp tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp nhỏ & vừa Việt Nam
Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn luôn đóng vai trò tối cần thiết cho sự phát triển cũng như khả năng tồn tại trên thị...
Số tháng 03 - 04/2020: Chính sách ưu đãi thuế nhằm thu hút FDI tại Việt Nam
Bài viết hướng đến mục tiêu phân tích và cung cấp minh chứng về chính sách ưu đãi thuế nhằm thu hút FDI của VN trong thời gian qua.
Số tháng 01 - 02/2020: Đánh giá lại quy mô GDP của Việt Nam
Kết quả đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017 của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành tăng bình quân 25,4%/năm giai đoạn 2010-2017
Số tháng 11 - 12/2019: Kinh tế VN năm 2019 và hướng tới kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2020
Kinh tế VN sau hơn 10 năm vượt qua sự kiện khủng hoảng tài chính quốc tế, đã từng bước phục hồi và tăng trưởng. Đến năm 2018...
Số tháng 09 - 10/2019: Cải cách chính sách Thuế thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Cùng với tiến trình hội nhập và phát triển kinh tế quốc tế, hệ thống thuế ở các quốc gia được điều chỉnh theo hướng nâng...
Số tháng 07 - 08/2019: Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới trung tâm tài chính quốc tế
Triển vọng về một Trung tâm tài chính quốc tế cho TP.HCM có thể hiện thực nếu nó được hậu thuẫn bởi một nền kinh tế thị...
Số tháng 05 - 06/2019: Chính sách hợp thời và sự phát triển kinh tế quốc gia
Chính sách mới xuất phát từ yêu cầu thực tiễn xã hội. Khi một vấn đề bất cập không được giải quyết kịp thời, sẽ sinh ra...