Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X
Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập trường UEF. Tạp chí Phát triển và Hội nhập ưu tiên đăng bài cho Quý Thầy/Cô UEF.
Bài viết tập trung phân tích thực trạng và những hạn chế đối với công nghiệp hỗ trợ dệt may tại TP.HCM hiện nay. Kết quả đã chỉ ra những hạn chế của thành phố hiện nay
Năm 2016 Kinh tế VN vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính thế giới, thông qua một số chỉ tiêu chính là tăng trưởng, lạm phát, việc làm và xuất khẩu
Trong xu thế hội nhập, VN đang nỗ lực tham gia các hiệp định thương mại tự do đa phương và song phương. Với vai trò là thành viên của ASEAN, VN đã tích cực trong hiện thực hóa Cộng đồng kinh tế...
Tăng trưởng kinh tế đã tạo ra nguồn lực vật chất cho Nhà nước để tăng cường đầu tư vào các hoạt động an sinh xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế.
Sau gần 5 năm hoạt động, Tạp chí đã nhận được ngày càng nhiều bài viết của các tác giả trong mọi miền đất nước cũng như sự lưu tâm nhiều hơn của các tác giả và đọc giả.
Trong thời gian qua, nợ công có đóng góp quan trọng trong việc gia tăng nguồn vốn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các lĩnh vực then chốt như: giao thông, cầu, cảng, hàng không,...
Nhằm thiết lập các hành lang pháp lý để tăng cường chất lượng thông tin báo cáo tài chính, thời gian qua Bộ Tài chính đã có những nỗ lực nhất định
Trong những năm qua Tạp chí Phát triển và Hội nhập ISSN 1859 – 428 X là Tạp chí được giới khoa học đánh giá cao về hàm lượng khoa học và các ý tưởng đổi mới trong các vấn đề kinh tế, xã hội, giáo dục
Hiệp định TPP (Trans – Pacific Strategic Economic Partnership) là một tổ chức hợp tác thương mại tự do thế hệ mới