Banner Tư vấn trực tuyến
Việt nam flag England flag
England flag
Việt Nam flag
Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X
Số tháng 01 - 02/2015: Doanh Nghiệp Việt Nam Với Cộng Đồng Kinh Tế ASEAN
Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) dự kiến được thành lập vào cuối năm 2015 và được đánh giá là một bước ngoặt đánh dấu sự hòa nhập toàn diện của các nền kinh tế khu vực...
Số tháng 11 - 12/2014: Đầu tư công với tăng trưởng kinh tế
Sau hơn 25 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế, với tốc độ tăng trưởng trung bình7,15%/năm trong giai đoạn 1990-2012
Số tháng 09 - 10/2014: Chính quyền đô thị và quy chế tài chính ngân sách đặc thù
Mô hình chính quyền TP.HCM như hiện nay còn có khoảng cách khá xa so với mô hình chính quyền đô thị. Điều này làm cho TP.HCM không thể phát triển nổi bật như là tiềm...
Số tháng 07 - 08/2014: Việt Nam với hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương
Thương mại hàng hoá trong Hiệp định TPP được xem là WTO bỏ phần lớn và trong thời gian ngắn các rào cản thuế quan và phi thuế quan tiến tới hoàn toàn tự do hoá thương mại
Số tháng 05 - 06/2014: Hướng tới phục hồi thị trường chứng khoán
Thông qua phân tích thực trạng và kết quả nghiên cứu thực nghiệm, nghiên cứu này chỉ ra mức độ và chiều hướng ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường...
Số tháng 03 - 04/2014: Hướng đến ổn định kinh tế vĩ mô Việt Nam
Sau 3 năm thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm Đại hội XI của Đảng, tuy nền hoảng nợ công vẫn còn đó
Số tháng 01 - 02/2014: Hoạt động Ngân hàng hướng tới phục hồi & hoàn thiện
Bài nghiên cứu này chỉ ra sự quan trọng của nghiệp vụ ngân hàng xanh, tham thảo những kinh nghiệm quốc tế và làm nổi bật những bài học đáng quý cho các hoạt động ngân...
Loading...