Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X
Trong hơn ba mươi năm đổi mới, VN đã đạt những thành tựu đáng kể về phát triển kinh tế như mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm trên 7%
Thuế là phạm trù lịch sử, gắn với sự ra đời của Nhà nước và trở thành công cụ kinh tế đắc lực của Nhà nước – Thuế mang tính chất bắt buộc hay cưỡng chế bằng quyền lực...
Nhiều nước châu Á như Nhật, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc..., hướng tới mục tiêu hóa “Rồng” chỉ trong vòng ¼ thế kỷ. VN đã 30 năm đổi mới, với mục tiêu hoàn thành công...
Việc nghiên cứu và tiến tới xây dựng học thuyết kinh tế - chính trị học ở VN do Trường Đại học Kinh tế - Luật đặt ra, theo chúng tôi đây là một ý tưởng có ý nghĩa lý...
Năm 2017, kinh tế VN vẫn còn khó khăn do ảnh hưởng của nhiều yều tố chủ quan và khách quan, thông qua một số chỉ tiêu chính là tăng trưởng, lạm phát, việc làm và xuất...
Chính sách tư nhân hoá (TNH) là một phương thức tái phân phối các tài sản và chức năng từ khu vực công sang khu vực tư nhân
1. Những cản trở chủ yếu đối với tăng trưởng kinh tế của VN: Thực trạng và khuyến nghị - Nguyễn Đình Luận 2. Nâng cao năng lực cạnh tranh góp phần nâng cao chất lượng...
Bất cứ một doanh nghiệp hay một tổ chức nào, dù chúng có tầm vóc lớn đến đâu, hoạt động trong lĩnh vực nào, tầm quan trọng của yếu tố con người là một thực tế hiển...
Tạp chí Phát triển và Hội nhập ISSN 1859 – 428 X đã kỷ niệm 5 năm ngày ra mắt số đầu tiên vào cuối năm 2016.
Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập trường UEF. Tạp chí Phát triển và Hội nhập ưu tiên đăng bài cho Quý Thầy/Cô UEF.