Bổ sung kiến thức

Thông báo về việc mở lớp bổ sung kiến thức dự thi cao học năm 2018 - đợt 2

22/06/2018
1. Mục đích
Nhằm bổ túc kiến thức cho các thí sinh có nguyện vọng tham dự kỳ thi         tuyển sinh cao học  năm 2018 của các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính –  Ngân hàng và Kế toán nhưng tốt nghiệp đại học các ngành gần hoặc không thuộc các chuyên ngành dự thi.   
2. Đối tượng
Tất cả các thí sinh tốt nghiệp đại học các ngành gần hoặc không thuộc các ngành dự thi có nguyện vọng dự thi tuyển sinh cao học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng và Kế toán.
Căn cứ vào bảng điểm tốt nghiệp đại học, Hội đồng khoa học và đào tạo của Trường sẽ xem xét và quyết định các môn học mà thí sinh cần phải học bổ sung kiến thức cho các chuyên ngành tương ứng.
Dự kiến các môn học cần phải học bổ sung kiến thức như sau:
 
TT MÔN HỌC MÃ MÔN HỌC
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
1 Quản trị học MGT 1101
2 Nguyên lý kế toán ACC 1101
3 Kinh tế vi mô ECO 1101
4 Kinh tế vĩ mô ECO 1102
5 Marketing căn bản MKT 1101
6 Lý thuyết tài chính – tiền tệ FIN 1101
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
1 Lý thuyết tài chính – tiền tệ FIN 1101
2 Quản trị ngân hàng thương mại FIN 1104
3 Quản trị học MGT 1101
4 Kinh tế vi mô ECO 1101
5 Kinh tế vĩ mô ECO 1102
6 Marketing căn bản MKT 1101
Chuyên ngành: Kế toán
1 Nguyên lý kế toán ACC 1101
2 Lý thuyết tài chính – tiền tệ FIN 1101
3 Quản trị học MGT 1101
4 Kinh tế vi mô ECO 1101
5 Kinh tế vĩ mô ECO 1102
6 Marketing căn bản MKT 1101
 
 
3. Đăng ký
Hồ sơ đăng ký bao gồm: Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học (Bản sao)
Địa điểm đăng ký: Phòng Quản lý khoa học – Sau đại học – Tầng 3
     Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM
Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/9/2018
             Thứ 2 đến thứ 6: Sáng: 07g30 – 11g30
                                Chiều: 13g30 – 16g30
     Thứ 7:                 Sáng: 07g30 – 11g30
4. Thời gian học:
          Các buổi tối thứ hai đến thứ bảy, từ 18g00 đến 20g30
5. Địa điểm học:
          Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM (UEF)
         Số 276 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
6. Học phí: 1.000.000 đồng/môn
7. Thông tin liên hệ:
Phòng Quản lý khoa học - Sau đại học (Tầng 3)
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh
Số 276 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: (08)5422 6666 (309); 091 316 1080                               
Website: http://uef.edu.vn/saudaihoc    *Email:saudaihoc@uef.edu.vn
TIN LIÊN QUAN