Đào tạo sau đại học
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế, để tìm kiếm một công việc phù hợp đòi hỏi sự cạnh tranh cao về kiến thức...
Hiện nay, nhu cầu nguồn nhân lực quản lý về tài chính ngân hàng trở nên cần thiết nhưng lại khá thiếu hụt nguồn “cung”. Trước...
Chương trình thạc sĩ kế toán hướng ứng dụng với mục tiêu đào tạo các chuyên gia có năng lực lãnh đạo, có kiến thức trình độ...
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh các lớp bổ sung kiến thức để dự thi tuyển sinh đào...
Hội đồng tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ...
Hội đồng tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ...
Hội đồng tuyển sinh Cao học, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh thông báo điểm chuẩn trúng tuyển cao học...
Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc phúc khảo kết quả thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020
Hội đồng Tuyển sinh cao học Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, thông báo kết quả thi tuyển sinh cao học năm 2020 - đợt 2
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong khâu chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự thi cao học đồng thời đảm bảo việc xử lý,...