Đào tạo thạc sĩ
Thông báo tuyển sinh Cao học đợt 2 - năm 2017 - Trường Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh
Căn cứ Quyết định số 1212/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 4228/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh đào...
Hồ sơ dự thi gồm có: Đơn đăng ký dự thi; Sơ yếu lí lịch; Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học