Đào tạo thạc sĩ
Viện Đào tạo sau đại học và khoa học công nghệ, ngành Luật kinh tế khóa 2022 chương trình đfao tạo
Viện đào tạo sau đại học và khoa học công nghệ. khóa 2022 ngành kế toán chương trình đào tạo
Khóa 2022 - Ngành Tài chính - Ngân hàng. viện đào tạo sau đại học và khoa học công nghệ
Khóa 2022 - Ngành Quản trị kinh doanh. Khóa 2022 - Ngành Quản trị kinh doanh. Khóa 2022
Liên tục cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn đối với mỗi cá nhân cầu tiến, mong muốn phát triển nghề nghiệp chưa bao giờ là muộn.
Liên tục cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn đối với mỗi cá nhân cầu tiến, mong muốn phát triển nghề nghiệp chưa bao giờ là muộn.
Trong bối cảnh hội nhập, Tiếng Anh không còn là lợi thế mà là yêu cầu tất yếu để chúng ta phát triển ở tất cả ngành nghề và lĩnh vực. Với mục tiêu hướng đến chuẩn mực...
Hội đồng tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022 - Đợt 1 với chuyên ngành...
Tại UEF, năm 2022, Nhà trường tuyển sinh trình độ thạc sĩ ngành Luật kinh tế theo hình thức xét tuyển với chương trình đào tạo được nghiên cứu và thiết kế đáp ứng yêu...
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021 – đợt 2 các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh – mã ngành:...