Đào tạo tiến sĩ

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ CHO NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN VĂN ĐẮNG

02/01/2024
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Đắng.

Để tài: Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh trước bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
Ngành:  Quản trị kinh doanh                       
Mã ngành: 9340101Thời gian: 8g30 ngày 20/01/2024
Địa điểm: phòng A.09-07
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
141-145 Điện Biên Phủ, phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Kính mời cán bộ, giảng viên, nhân viên, nghiên cứu sinh và các cá nhân có quan tâm đến tham dự.
TIN LIÊN QUAN