Đào tạo thạc sĩ

Biểu mẫu

28/09/2023

1/ THI TUYỂN SINH ĐẦU VÀO:

Tải file Biểu mẫu hồ sơ dự thi cao học đính kèm TẠI ĐÂY
Tải file Biểu mẫu hồ sơ dự tuyển Nghiên cứu sinh đính kèm TẠI ĐÂY

2/ BIỂU MẪU THẠC SĨ:
2.1/ HỌC VỤ
1- Mẫu đơn bảo lưu kết quả học tập
2- Mẫu đơn đề nghị nhập học lại 
3- Mẫu đơn đăng ký học lại học phần
4- Mẫu đơn xin nhận điểm I 
5- Mẫu đơn đăng ký thi để xóa điểm I 
6- Mẫu đơn đề nghị công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ
7- Mẫu đơn thôi học 
8-Mẫu đơn xin chấm phúc khảo học phần

3/ HỒ SƠ TỐT NGHIỆP:
   3.1/ TỪ KHÓA 2021 TRỞ VỀ TRƯỚC

8- Mẫu trình bày Đề cương luận văn thạc sĩ_5 chương
9- Mẫu trình bày Đề cương luận văn thạc sĩ_3 chương
10- Mẫu trình bày Đề cương luận văn thạc sĩ_Ngành Luật Kinh tế 
11- Lý lịch khoa học 
12- Mẫu trình bày luận văn thạc sĩ 
13- Mẫu trình bày luận văn thạc sĩ_Ngành Luật kinh tế 
14- Mẫu đơn đề nghị thay đổi thực hiện luận văn
15-Mẫu đơn đề nghị bảo vệ luận văn thạc sĩ

16- Mẫu nhận xét luận văn của người hướng dẫn khoa học 
17- Mẫu cam đoan chỉnh sửa luận văn thạc sĩ 
18- Mẫu Slide báo cáo luận văn thạc sĩ 
19- Proposal Guidelines_Ngành Ngôn ngữ Anh
   
3.2/ TỪ KHÓA 2022 TRỞ ĐI 
      3.2.1/ Ngành Quản trị kinh doanh/ Luật kinh tế/ Tài chính-Ngân hàng/ Kế toán 

20- Lý lịch khoa học
21- Mẫu đề cương đề án tốt nghiệp
22- Mẫu nhận xét đề án tốt nghiệp
23- Mẫu đề nghị bảo vệ đề án tốt nghiệp
24- Mẫu cam đoan chỉnh sửa đề án tốt nghiệp
25- Mẫu đề nghị thay đổi thực hiện đề án tốt nghiệp
26- Mẫu trình bày chuyên đề thực tế
27- Mẫu trình bày đề án tốt nghiệp
28- Mẫu đơn xin chấm phúc khảo học phần

  
    3.2.2/ Ngành Ngôn ngữ Anh 

28- Lý lịch khoa học
29- Đơn đề nghị bảo vệ đề án tốt nghiệp
30- Cam đoan chỉnh sửa đề án tốt nghiệp
31- Mẫu đơn đề nghị thay đổi thực hiện đề án
32- Mẫu nhận xét đề án tốt nghiệp

33- Practical Seminar Guidelines
34- Minor Thesis Guidelines 
35- Proposal Guidelines 

TIN LIÊN QUAN