Sau đại học

TB nộp minh chứng để xét chuyển điểm và miễn môn học cho HV K2017-Đ1

12/06/2017

Căn cứ Chương trình và Kế hoạch đào tạo trình độ Thạc sĩ áp dụng cho các học viên cao học Khóa 2017 – đợt 1;
Nhà Trường thông báo về việc nộp minh chứng để xét chuyển điểm và miễn môn học, cụ thể như sau:
- Thời gian nộp minh chứng về Phòng QLKH - SĐH trước ngày 15/06/2017.
- Hồ sơ nộp bao gồm: 
+ Đơn xin chuyển điểm/miễn môn học (theo mẫu).
+ Bằng, bảng điểm (photo công chứng).
+ Chứng chỉ ngoại ngữ còn trong thời hạn 2 năm (photo công chứng).
Đề nghị các Anh/Chị theo đúng các quy định của Nhà trường để không ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của các Anh/Chị.
Trân trọng./.

TRƯỞNG PHÒNG QLKH – SĐH
(Đã ký)

PGS.TS Nguyễn Đình Luận

TIN LIÊN QUAN