Sau đại học

Thông báo về việc nộp minh chứng để xét chuyển điểm và miễn môn học cho học viên cao học Khóa 18.1

18/06/2018

Căn cứ Chương trình và Kế hoạch đào tạo trình độ Thạc sĩ áp dụng cho các học viên cao học Khóa 18.1;
Căn cứ Quy định của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - tài chính Tp. HCM về quy định trình độ ngoại ngữ đầu ra đối với các học viên cao học Khóa 18.1,
Nhà Trường thông báo về việc nộp minh chứng để xét chuyển điểm và miễn môn học, cụ thể như sau:
- Thời gian nộp minh chứng về Phòng QLKH – SĐH: trước ngày 18/6/2018.
- Hồ sơ nộp bao gồm: 
+ Đơn xin chuyển điểm/miễn môn học (theo mẫu).
+ Bằng, bảng điểm (photo công chứng).
+ Chứng chỉ ngoại ngữ còn trong thời hạn 2 năm, tính đến thời điểm bảo vệ luận văn tốt nghiệp (photo công chứng).
Đề nghị các Anh/Chị theo đúng các quy định của Nhà trường để không ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của các Anh/Chị.
Trân trọng./.

TRƯỞNG PHÒNG QLKH-SĐH

(Đã ký)              

PGS.TS Nguyễn Đình Luận

TIN LIÊN QUAN