Thời khóa biểu Thạc sĩ
Viện Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ thông báo Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2021-2022 của các lớp khóa 21.2
Viện Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ thông báo Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2021-2022 của các lớp khóa 21.1
Thời khóa biểu các lớp khóa 21.1 học kỳ 1 năm học 2020 -2021, anh chị vui lòng tham gia lớp học đúng giờ
Phòng Đào tạo sau đại học thông báo lịch học học kỳ 1 năm học 2020-2021 của các lớp khóa 20.2
Phòng Đào tạo sau đại học thông báo lịch học học kỳ 2 năm học 2020-2021 đối với khóa 20.1
Học viên theo dõi thời khóa biểu ôn tập Tiếng Anh B1 cho các lớp khóa 182, mọi chi tiết liện hệ cô Giang, SĐT: 0913161080
Thời khóa biểu học kỳ 2 của lớp 182MBA11 năm học 2018 - 2019, mọi chi tiết liên hệ số đt 0913161080, gặp Cô Giang
Phòng QLKH - SĐH thông báo đến các Anh Chị Học viên cao học Thời khóa biểu lớp Anh văn B1 - Khóa 181
Học viên Cao học khóa 18.2 xem lịch học tại đây. Moi chi tiết vui lòng liên hệ 0913161080 gặp cô Giang
Thời khóa biểu học kì 2 dành cho khóa 181MBA11. Học viên xem chi tiết tại đây. Mọi thắc mắc liên hệ số điện thoại: 091 316 1080 gặp cô Giang.