Thông báo đào tạo thạc sĩ
Căn cứ chương trình và kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng cho các học viên cao học khóa 2020, phòng Đào tạo sau đại...
​Hội đồng tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ...
Phòng Đào tạo sau đại học thông báo đến các học viên lễ khai giảng lớp cao học năm học 2020 đợt 2
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Thạc...
Thông báo về việc tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ dành cho học viên gia hạn thực hiện luận văn
Thông báo về kế hoạch thực hiện luận văn Thạc sĩ và phân công người hướng dẫn khoa học cho học viên Khóa 191
Chương trình đào tạo áp dụng cho khóa 2020 Chuyên ngành QTKD, xem chi tiết tại đây Chuyên ngành TC-NH, xem chi tiết tại đây Chuyên...
Thông báo về việc nộp minh chứng và xét chuyển điểm cho học viên Cao học khóa 20.1, mọi chi tiết vui lòng liên hệ sđt: 0913161080 gặp...
Thông báo về việc thu học phí hệ Cao học Tháng 6 năm 2020, mọi chi tiết vui lòng liên hệ SĐT: 0913161080 gặp cô Giang
hông báo về việc triển khai cho học viên UEF đi học trở lại. Mọi chi tiết liên hệ SĐT: 0913161080 gặp Cô Giang