Thông báo đào tạo thạc sĩ

Thông báo về việc xét chuyển điểm và miễn môn học cho học viên cao học khóa 2020 - đợt 2

23/12/2020

Căn cứ chương trình và kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng cho các học viên cao học khóa 2020;

Phòng Đào tạo sau đại học thông báo đến học viên các lớp khóa 2020 đợt 2 về việc nộp minh chứng để xét chuyển điểm và miễn môn học, cụ thể như sau:
Thời gian: từ ngày 23/12/2020 đến ngày 23/01/2021.

 

Thời gian nộp minh chứng chuyển điểm và miễn môn học khóa 20.2 từ 23/12/2020 - 23/01/2021  

- Hồ sơ nộp bao gồm:

+ Đơn đề nghị chuyển điểm (theo mẫu).

+ Bảng điểm (bản photo có công chứng).
       
Tải đơn đề nghị chuyển điểm tại đây

- Phòng Đào tạo sau đại học sẽ tiến hành xác minh tính hợp pháp của bảng điểm và trình Hội đồng xem xét, ra quyết định.

Đề nghị các anh/chị thực hiện theo đúng các quy định của Nhà trường để không ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của các anh/chị.

                                                                                           PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Xem thêm: UEF thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2021 - đợt 1

TIN LIÊN QUAN