Thông báo đào tạo tiến sĩ
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Đắng. Để tài: Phát triển nguồn...
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 2 - năm 2023 với chuyên ngành Quản trị kinh doanh - mã số: 9340101. Thông tin...
Ngày 21/5 tới đây, cô sẽ chính thức cầm trên tay bằng cấp Tiến sĩ - học vị mà nhiều thầy cô theo nghề giáo luôn mong muốn theo đuổi. Đây cũng là gương mặt Tiến sĩ đầu...
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2023 với chuyên ngành Quản trị kinh doanh - mã số: 9340101. Thông tin...
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS Tăng Mỹ Sang chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Hội đồng tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022 - Đợt 2 với chuyên ngành...
Hội đồng tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2021 - Đợt 1 với chuyên ngành...
Sáng 16/12, trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) tổ chức Hội đồng đánh giá chuyên đề tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Tăng Mỹ Sang, chuyên ngành Quản trị kinh...
Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-UEF ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo