Thông báo đào tạo tiến sĩ

Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá LATS cấp trường cho NCS Tăng Mỹ Sang chuyên ngành QTKD

19/11/2022
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) sẽ tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh, cụ thể như sau:
- Họ tên nghiên cứu sinh: Tăng Mỹ Sang
- Mã số NCS: 19701005, Lớp: 192DBA11, Khóa: 2019 – 2022
- Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
- Tên đề tài: Tác động của quản trị rủi ro tín dụng đến tính ổn định của các ngân hàng thương mại Việt Nam
- Thời gian: 08 giờ 00 sáng thứ Sáu, ngày 09/12/2022
- Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
 

Hội đồng đánh giá LATS cấp trường cho NCS Tăng Mỹ Sang sẽ được tổ chức vào ngày 09/12/2022 

Trân trọng thông báo./.

Nội dung luận án: TẠI ĐÂY
TIN LIÊN QUAN