Tin Nổi bật
Căn cứ chương trình và kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng cho các học viên cao học khóa 2020, phòng Đào tạo sau đại...
​Hội đồng tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ...
Hội đồng tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ...
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh các lớp bổ sung kiến thức để dự thi tuyển sinh đào...
Phòng Đào tạo sau đại học thông báo lịch học học kỳ 1 năm học 2020-2021 của các lớp khóa 20.2
Phòng Đào tạo sau đại học thông báo đến các học viên lễ khai giảng lớp cao học năm học 2020 đợt 2
Phòng Đào tạo sau đại học thông báo lịch học học kỳ 2 năm học 2020-2021 đối với khóa 20.1