Tin tức sự kiện Khoa học công nghệ

HƯỚNG DẪN TRA CỨU DANH MỤC HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC

10/08/2021
Danh mục tạp chí Khoa học được tính điểm của Hội đồng chức danh giáo sư năm 2020:
Hội đồng giáo sư ngành Văn học
Hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin xem tại đây
Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế xem tại đây
Hội đồng giáo sư ngành Ngôn ngữ học xem tại đây
Hội đồng giáo sư ngành văn học xem tại đây
Hội đồng giáo sư ngành Tâm lý học xem tại đây
Hội đồng giáo sư ngành toán học xem tại đây
Hội đồng giáo sư ngành giáo dục học xem tại đây
TIN LIÊN QUAN