Tin tức sự kiện Khoa học công nghệ

Phê duyệt danh mục các tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022

11/10/2022
Ngày 6/7, Hội đồng Giáo sư Nhà nước chính thức phê duyệt danh mục các tạp chí khoa học được tính điểm của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2022.

Download QĐ tại đây

1. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin năm 2022 Xem tại đây.

2. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hoá năm 2022 Xem tại đây.

3. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Giáo dục học năm 2022 Xem tại đây.

4. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế năm 2022 Xem tại đây.

5. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Luật học năm 2022 Xem tại đây.

6. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Ngôn Ngữ học năm 2022 Xem tại đây.

7. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học năm 2022 Xem tại đây.

8. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Tâm lý học năm 2022 Xem tại đây.

9. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Toán học năm 2022 Xem tại đây.

10. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học năm 2022 Xem tại đây.

11. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Văn hoá - Nghệ thuật -  Thể dục thể thao năm 2022 Xem tại đây.

12. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Văn học năm 2022 Xem tại đây.

TIN LIÊN QUAN