Tin tức sự kiện Khoa học công nghệ

Sinh viên UEF đạt 2 giải Khuyến khích tại cuộc thi Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Bộ 2022

28/12/2022
Tiếp nối thành tích giải Nhì tại Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 24 ở lĩnh vực Xã hội nhân văn, mới đây, 2 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Nhà UEF tiếp đạt giải Khuyến khích tại cuộc thi Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Bộ năm 2022.
Hai đề tài đạt giải gồm: “Đánh giá tác động của cam kết mở cửa thị trường hàng hóa trong hiệp định CPTPP đến sản phẩm ngành nhựa: Nghiên cứu định lượng dựa trên mô hình GSIM" của nhóm sinh viên: Thái Quốc Huy, Đào Thị Thanh Vi, dưới sự hướng dẫn của ThS. Nguyễn Lê Đông Xuân và đề tài "Ứng dụng Logistics nhân đạo vào việc đối phó với các tình huống thảm họa" của nhóm sinh viên: Huỳnh Thị Thu Thảo, Đoàn Huỳnh Như Sao, Trần Hoàng An, Chu Huy Thông, Nguyễn Tấn Đạt do ThS. Đỗ Thị Thu Hà hướng dẫn.
 


Nhà UEF chúc mừng thành quả các nhóm sinh viên đạt được tại sân chơi "Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Bộ 2022"
 
Với phương châm đào tạo gắn kết thực tiễn, đồng thời chú trọng nghiên cứu khoa học, phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong sinh viên, UEF luôn tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các sân chơi học thuật uy tín, trong đó có các giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên từ cấp Thành đến cấp Bộ.
Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên có ý tưởng mới lạ, độc đáo đã được các doanh nghiệp tài trợ kinh phí để hoàn thiện sản phẩm hoặc được các nhà đầu tư hỗ trợ và tạo điều kiện thành lập doanh nghiệp start-up,…
 
Giải thưởng Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Bộ do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức nhằm khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực tư duy sáng tạo, hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.
 
TT.TT-TT
TIN LIÊN QUAN