Tuyển sinh

Thông báo v/v phúc khảo kết quả thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017

09/05/2017
 THÔNG BÁO
Về việc phúc khảo kết quả thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017


Căn cứ theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15 /2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Hội đồng tuyển sinh cao học Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM nhận đơn phúc khảo của các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2017 - Đợt 1:

1. Thời gian: Từ ngày 08/5/2017 đến hết ngày 21/5/2017
2. Địa điểm: Phòng Quản lý Khoa học - Sau đại học (Phòng A-03.02)
3. Lệ phí phúc khảo: 300.000 đồng /môn

Lưu ý: sau ngày 21/5/2017, Hội đồng tuyển sinh cao học sẽ dừng việc nhận đơn phúc khảo và tiến hành các thủ tục chấm phúc khảo theo quy định hiện hành. Kết quả chấm phúc khảo sẽ được công bố trước ngày 01/6/2017.

Thí sinh có thắc mắc vui lòng liên hệ:
Phòng Quản lý khoa học - Sau đại học (Phòng A-03.02)
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM - UEF,
276 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM, 
Điện thoại: 091 316 1080

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(Đã ký)               

HIỆU TRƯỞNG        
TS. Nguyễn Thanh Giang
TIN LIÊN QUAN