Trường Đại học kinh tế - Tài chính TP.HCM - Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019
bullet
Thông báo học viên về việc thực hiện đóng học phí qua ngân hàng kể từ tháng 7 năm 2019
bullet
Thông báo về việc nộp minh chứng để xét chuyển điểm và miễn môn học cho học viên cao học Khóa 18.2. Mọi chi tiết vui lòng liên...
bullet
Học viên Cao học khóa 18.2 xem lịch học tại đây. Moi chi tiết vui lòng liên hệ 0913161080 gặp cô Giang
bullet
Thông báo về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ năm 2018 - khóa 16.2
Thông báo v/v tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2018
bullet
Danh sách học viên bảo vệ luận văn ngày 31/8 - 01/9/2017
bullet
Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ (Áp dụng đối với khóa 15.2)
bullet
Áp dụng đối với khóa 15.1 - lớp 151MBA11...
bullet
1- Biên soạn: NGND.GS.TS.Nguyễn Thanh Tuyền
Phòng QLKH - SĐH - Thông báo về việc kê khai công trình NCKH của CB-GV-NV năm học 2018 - 2019
bullet
Thông báo về việc kê khai công trình nghiên cứu khoa học của CB-GV-NV trong năm học 2017 - 2018
bullet
Thông báo lớp hướng dẫn viết và công bố khoa học trên tạp chí quốc tế do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ tổ chức
bullet
Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM Thông báo về việc gia hạn thời gian viết bài và tổ chức hội thảo khoa học 2019
bullet
Thông báo về việc viết bài cho Hội thảo khoa học cấp Trường ĐH Kinh tế - Tài chính Tp.HCM (UEF) năm 2019
Loading...