Thông báo về việc nộp minh chứng để xét chuyển điểm và miễn môn học cho học viên cao học Khóa 19.1
bullet
Thời khóa biểu học kỳ 2 của lớp 182MBA11 năm học 2018 - 2019, mọi chi tiết liên hệ số đt 0913161080, gặp Cô Giang
bullet
Thông báo về việc đóng học phí của các lớp Cao học khóa 181 (đợt 3) và khóa 182 (đợt 2)
bullet
Trường Đại học kinh tế - Tài chính TP.HCM - Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019
bullet
Thông báo học viên về việc thực hiện đóng học phí qua ngân hàng kể từ tháng 7 năm 2019
Thông báo v/v tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2018
bullet
Danh sách học viên bảo vệ luận văn ngày 31/8 - 01/9/2017
bullet
Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ (Áp dụng đối với khóa 15.2)
bullet
Áp dụng đối với khóa 15.1 - lớp 151MBA11...
bullet
1- Biên soạn: NGND.GS.TS.Nguyễn Thanh Tuyền
Phòng QLKH - SĐH - Thông báo về việc kê khai công trình NCKH của CB-GV-NV năm học 2018 - 2019
bullet
Thông báo về việc kê khai công trình nghiên cứu khoa học của CB-GV-NV trong năm học 2017 - 2018
bullet
Kế hoạch thực hiện thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ khóa 181. Mọi chi tiết thắc mắc học viên liên hệ sđt: 0913161080 gặp cô Giang
bullet
Thông báo lớp hướng dẫn viết và công bố khoa học trên tạp chí quốc tế do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ tổ chức
bullet
Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM Thông báo về việc gia hạn thời gian viết bài và tổ chức hội thảo khoa học 2019
Loading...