Giới thiệu

Liên hệ

03/12/2020
>>>Thông tin liên hệ:

Phòng Đào tạo Sau đại học
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
141 - 145 Điện Biên Phủ, P. 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: (028) 5422 1111 (240)
Hotline: 091 316 1080
Email: saudaihoc@uef.edu.vn
Web:  https://www.uef.edu.vn/saudaihoc
Facebook: https://www.facebook.com/saudaihocuef

>>>Sơ đồ đến trường: 141 - 145 Điện Biên Phủ, P. 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
TIN LIÊN QUAN