Ban hành quy định về việc hoàn trả học phí
Để đóng học phí, Qúy phụ huynh và các bạn sinh viên có thể nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào một trong hai tài khoản của Trường mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát...