Giới thiệu

Nhân sự Trung tâm

10/11/2020

Hình ảnh được chụp tại Mia Saigon Luxury Hotel trong chuyến đi thăm sinh viên thực tập tại đây. Thầy Lê Nguyễn Thành Đồng - Giám đốc TT.HTDN

Nguyễn Thị Kim Loan - Phó Giám đốc TT.HTDN

Hà Thị Hồng Hà + Cô Huỳnh Diễm Trinh - Chuyên viên TT.HTDN

Thầy Nguyễn Đặng Khoa (bìa phải) - Chuyên viên TT.HTDN
TIN LIÊN QUAN